Ordförande Björn Bjuggren 070-5352560 Vice ordf. / Jaktansvarig Spaniel Kerstin Abbing 070-3058715 Kassör Emma Nilsson Fjällström Sekreterare / Postmottagare / Information Hanna Fransson 070-2647405 Utbildningsansvarig Frida Eklund 072-7061696 Retrieveransvarig Marie-Louise Gäärd 070-6650604 Tollaransvarig Susanne Stjernfeldt 076-800799 Utställningsansvarig Maklin Olofsdotter 070-3557649 Ledamot Magda Lindqvist 073-1837543 Suppleant/Hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-2662727 Revisorer Gunhild Björne Pia Keyser Revisorssuppleanter Gudrun Kågström-Lindberg Birgitta Holmqvist

SSRK Västerbotten

SSRK Västerbottenavdelningens styrelse

PROTOKOLL
Ordförande Björn Bjuggren 070-5352560 Vice ordf. /Jaktansvarig Spaniel Kerstin Abbing 070-3058715 Sekreterare/Postmottagare Hanna Fransson 070-2647405 Kassör Emma Nilsson Fjällström Utbildningsansvarig Frida Eklund 072-7061696 Retrieveransvarig Marie-Louise Gäärd 070-6650604 Tollaransvarig Susanne Stjernfeldt 076-800799 Utställningsansvarig Malin Olofsdotter 070-3557649 Ledamot Magda Lindqvist Suppleant/Hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-2662727 Revisorer Gunhild Björne Pia Keyser Revisorssuppleanter Gudrun Kågström-Lindberg Birgitta Holmqvist

SSRK Västerbottenavdelningens

styrelse

PROTOKOLL
073-1837543

SSRK Västerbotten