Ordförande Peter Burström 070-307 77 30 Vice ordförande Björn Bjuggren 070-535 25 60 Sekreterare/Postmottagare Hanna Fransson Utbildningsansvarig Frida Eklund 072-7061696 Kassör Gunhild Björne 073-803 89 30 Ledamot Susanna Johansson 073-8492220 Jaktansvarig Spaniel Kerstin Abbing 070-305 87 15 Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Utställningsansvarig Renée Vikstedt 070-346 44 40 Adj. retrieveransvarig Marie-Louise Gäärd Suppleant/Hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Revisorer Birgitta Holmqvist Pia Keyser Revisorssuppleanter Gudrun Kågström Helena Marklund

SSRK Västerbottenavdelningens styrelse

PROTOKOLL

SSRK Västerbotten

SSRK Västerbotten