VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.
HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
ÅRSMÖTE SSRK Västerbottensavdelningen När: den 11 mars 2018. Tid: 15.00 Var: Studiefrämjandets lokaler, Magasingränd 3, Skellefteå Vi bjuder påfika! Välkommen!
VARMT VÄLKOMMEN till UTSTÄLLNING i Skellefteå den 19 maj Utställningsplats: Folkets Park, Skellefteå
Umeåsektionens årsmöte Onsdag den 28/2, kl 19.00. Mer information
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar  Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:   
Kom ihåg att  kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
ÅRSMÖTE SSRK Västerbottensavdelningen När: den 11 mars 2018. Tid: 15.00 Var: Studiefrämjandets lokaler, Magasingränd 3, Skellefteå Vi bjuder på fika! Välkommen!
VARMT VÄLKOMMEN till UTSTÄLLNING den 19 maj Utställningsplats: Folkets Park, Skellefteå
Umeåsektionens årsmöte Onsdag den 28/2, kl 19.00. Mer information

SSRK Västerbotten