HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
Uttagning av SSRK Västerbottens representant till Viltspår-SM 2022 Tävlingsdatum: 4 juni 2022 Uttagningstävlingen hålls i Skellefteåskogarna. Närmare info om tid och plats kommer när anmälningstiden gått ut. För att delta krävs medlemsskap i SSRK Västerbotten, samt att hunden erhållit viltspårchampionat. Sista anmälningsdag: 31 maj 2022.
IBj
SSRK Skellefteå arrangerar Working Test den 11/6, alla klasser Anmälan via SSRKprov Mer info kommer!
Välkommen med din anmälan till: Gunhild Björne Mail: gunhild.bj501@gmail.com Mobil: 073-803 89 30
Ange vid anmälan: Registreringsnummer på hunden Fullständigt namn på hunden Ditt namn, din adress samt tel.nr
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:
Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Välkommen till SSRK Västerbottens utställning i Byske lördagen den 28/5 2022
Uttagningstävlingen hålls i Skellefteåskogarna. Närmare info om tid och plats kommer när anmälningstiden gått ut. För att delta krävs medlemsskap i SSRK Västerbotten, samt att hunden erhållit viltspårchampionat. Sista anmälningsdag: 31 maj 2022.
Uttagning av SSRK Västerbottens representant till Viltspår-SM 2022 Tävlingsdatum: 4 juni 2022
SSRK Skellefteå arrangerar Working Test den 11/6, alla klasser Anmälan via SSRKprov Mer info kommer!
Ange vid anmälan: Hundens registreringsnummer Hundens fullständiga namn Ditt namn, din adress samt tel.nr
Välkommen med din anmälan till: Gunhild Björne Mail: gunhild.bj501@gmail.com Mobil: 073-803 89 30

SSRK Västerbotten