SSRK Västerbotten

Fullständig information om alla våra aktiviteter finns på arrangerande sektions hemsida.
JAKTANSVARIG RETRIEVER Susanna Johansson tel 073-8492220
JAKTANSVARIG SPANIEL Kerstin Abbing tel 070-3058715
Våra sektioner anordnar i förekommande fall: Nybörj. vatten; Vatten. Alla anmälningar till våra jaktprov görs genom SSRK-Prov.
Klicka på bilden för att läsa om hur det går till på utställning.
Våra sektioner anordnar jaktprov i alla klasser varje år. Alla anmälningar till våra jaktprov görs via SSRK-Prov.
Våra viltspårprov är ordinarie (fastställt datum) eller rörliga (arrangeras under en provperiod vars längd avdelningen beslutat om). Hur du anmäler dig läser du om på respektive sektions hemsida.
VILTSPÅRANSVARIG Gunhild Björne Tel 073-803 89 30
JAKTPROV RETRIEVER
JAKTPROV SPANIEL
UTSTÄLLNING
VILTSPÅRPROV
FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
FUNKTIONSBESKRIVNING-retriever Robert Bohman 072-553 21 22
FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata.
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
ADJ. UTSTÄLLNINGSANSVARIG Renée Vikstedt 070-346 44 40
JAKTPROV RETRIEVER
Våra sektioner anordnar jaktprov i alla klasser varje år. Alla anmälningar till våra jaktprov görs genom SSRK-Prov.
Våra sektioner anordnar i förekommande fall: Nybörj. vatten; Vatten.
JAKTPROV SPANIEL
UTSTÄLLNING
Våra viltspårprov är ordinarie (fastställt datum) eller rörliga (arrangeras under en provperiod vars längd avdelningen beslutat om). Hur du anmäler dig läser du om på respektive sektions hemsida.
VILTSPÅRPROV
FUNKTIONSBESKRIV- NING RETRIEVER
FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014. Den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata.
Fullständig information om alla våra aktiviteter finns på arrangerande sektions hemsida.
Alla anmälningar till våra jaktprov görs genom SSRK-Prov.
Resultatredovisning VILTSPÅR Information

SSRK Västerbotten