SSRK Västerbotten

Fullständig information om alla våra aktiviteter finns på arrangerande sektions hemsida.
JAKTANSVARIG RETRIEVER Marie-Louise Gäärd tel 070-6650604
JAKTANSVARIG SPANIEL Kerstin Abbing tel 070-3058715
Alla anmälningar till våra jaktprov görs genom SKK Start
Våra sektioner anordnar jaktprov i alla klasser varje år. Alla anmälningar till våra jaktprov görs via SKK Start
Våra viltspårprov är ordinarie (fastställt datum) eller rörliga (arrangeras under en provperiod vars längd avdelningen beslutat om). Anmälan görs på SKK Start.
JAKTPROV RETRIEVER
JAKTPROV SPANIEL
UTSTÄLLNING
VILTSPÅRPROV
FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
FUNKTIONSBESKRIVNING-retriever Robert Bohman 072-553 21 22
FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata.
UTSTÄLLNINGSANSVARIG Malin Olofsdotter 070-3557649
JAKTPROV RETRIEVER
Våra sektioner anordnar jaktprov i alla klasser varje år. Anmälan till våra jaktprov görs genom SKK Start.
JAKTPROV SPANIEL
UTSTÄLLNING
Våra viltspårprov är ordinarie (fastställt datum) eller rörliga (arrangeras under en provperiod vars längd avdelningen beslutat om). Anmälan görs genom SKK Start.
VILTSPÅRPROV
FUNKTIONSBESKRIV- NING RETRIEVER
FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014. Den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata.
Fullständig information om alla våra aktiviteter finns på arrangerande sektions hemsida.
Anmälan till våra jaktprov görs genom SKK Start.
JAKTANSVARIG RETRIEVER Marie-Louise Gäärd tel 070-6650604
JAKTANSVARIG SPANIEL Kerstin Abbing tel 070-3058715
UTSTÄLLNINGSANSVARIG Malin Olofsdotter 070-3557649
FUNKTIONSBESKRIVNING-retriever Robert Bohman 072-553 21 22

SSRK Västerbotten