VÄSTERBOTTEN


UTSTÄLLNING 15 maj 2016 Skellefteå
Sunday, November 22, 2015
Information
AKTIVITETER
Tuesday, October 27, 2015
Säsongens prov, utställningar och övriga aktiviteter hittar du på respektive sektions hemsida.
Välkommen att titta där för att få information om vad vi gör i VB-avdelningen. Klicka på knapparna till höger för att komma till hemsidorna!

KOLLA ALLTID
på sektionssidorna om något är på gång!
Vår avdelning omfattar Västerbottens län. VB-avdelningen bildades 1973 efter att tidigare tillsammans med Norrbotten ha ingått i jätteavdelningen Övre Norra.
Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap.
Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i.
Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.
Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen.
Sektionerna ingår som underavdelningar i vår avdelning. Avdelningen är huvudansvarig för
sektionernas verksamhet.
Sektionerna är ideella föreningar och har till syfte att inom bedriva avdelningens lokala
verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionerna ska också hjälpa avdelningen
vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och utställningsverksamhet.
Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt.
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter.