VÄSTERBOTTEN


UTSTÄLLNING VÄNNÄS 30 augusti
Tuesday, August 18, 2015
INFORMATIONTuesday, January 20, 2015
Västerbottens lag placerade sig på plats 17.

Masterkey's Ice Cracker  SE23387/2010 med matte Gunilla Eriksson
presterade hela 94 poäng! Bravo!UTSTÄLLNING 2015 - 05 -16
Sunday, January 18, 2015
i Skellefteå. BILDER     RESULTATUNGHUNDSDERBY 2015
Monday, January 26, 2015
RESULTATSärskilt retrieverprov 20141002
Thursday, September 11, 2014
i Skellefteå. RESULTATSPANIELPROV
Monday, August 25, 2014
Spanieljaktprov 26-27 september 2014 RESULTATRESULTAT från VILTSPÅRS-SM 2014
Saturday, June 07, 2014
finns här!B-PROV RETRIEVER Skellefteå
Tuesday, June 17, 2014
RESULTAT: Lördag   SöndagRESULTAT från UTSTÄLLNING
Sunday, February 02, 2014
i Skellefteå den 17 maj finns HÄRRESULTAT från
Thursday, June 05, 2014
WORKING TEST den 14 juni i Skellefteå.
Klicka här
KOLLA ALLTID
på sektionssidorna om något är på gång!
Vår avdelning omfattar Västerbottens län. VB-avdelningen bildades 1973 efter att tidigare tillsammans med Norrbotten ha ingått i jätteavdelningen Övre Norra.
Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap.
Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i.
Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.
Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen.
Sektionerna ingår som underavdelningar i vår avdelning. Avdelningen är huvudansvarig för
sektionernas verksamhet.
Sektionerna är ideella föreningar och har till syfte att inom bedriva avdelningens lokala
verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionerna ska också hjälpa avdelningen
vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och utställningsverksamhet.
Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt.
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter.