HEM STYRELSE AKTIVITETER LÄNKAR MEDLEMSNYTT

SSRK

Västerbotten

Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap. Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i. Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet. Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt. Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och andra aktiviteter.
SKK START ersätter SSRK PROV Information PLANERADE JAKTPROV 2024  i våra sektioner kan du se HÄR
Vi söker medlemmar som är intresserade av att hjälpa till att driva våra viltspårsaktiviteter, dvs utbildning, kurser och prov. Du som är intresserad eller har tips om någon annan intresserad får gärna kontakta någon i styrelsen!

Klicka på kuvertet för att öppna vårt första nyhetsbrev!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Hej alla våra medlemmar i SSRK Västerbotten!

Vi i styrelsen har beslutat att vi ska testa att ha nyhetsbrev.

Syftet med nyhetsbreven är att du som medlem i SSRK

Västerbotten ska kunna få samlad information på ett ställe.

Nyhetsbreven innehåller information för tre mån. per gång.

SSRK Västerbotten, Umeåsektionen inbjuder till UTSTÄLLNING 1 september 2024 Länk till inbjudan, avgifter, domare med mera.
MEDLEMSNYTT
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.

VB-avdelningen bildades 1973 och omfattar Västerbottens län. Avdelningen har för närvarande två sektioner:
Kom ihåg att kolla på sektionernas webbsidor om de har något “på gång”!
Vi söker medlemmar som är intresserade av att hjälpa till att driva våra viltspårsaktiviteter, dvs utbildning, kurser och prov. Du som är intresserad eller har tips om någon annan intresserad får gärna kontakta någon i styrelsen!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Hej, alla våra medlemmar i SSRK Västerbotten!

Vi i styrelsen har beslutat att vi ska testa att ha

nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbreven är att du som

medlem i SSRK Västerbotten ska kunna få samlad

information på ett ställe. Nyhetsbreven innehåller

information för tre månader per gång.

Klicka på kuvertet för att

öppna vårt första nyhetsbrev!

PLANERADE JAKTPROV 2024  i våra sektioner kan du se HÄR SSRK Västerbotten, Umeåsektionen inbjuder till UTSTÄLLNING 1 september 2024 Länk till inbjudan, avgifter, domare med mera. SKK START ersätter SSRK PROV Information

SSRK Västerbotten