VÄSTERBOTTEN


UTSTÄLLNING 15 maj 2016 Skellefteå
Sunday, November 22, 2015
Information
AKTIVITETER
Tuesday, October 27, 2015
Säsongens prov och utställningar är "avverkade". Sektionernas höst- och vinteraktiviteter hittar du på respektive sektions hemsida.
KOLLA ALLTID
på sektionssidorna om något är på gång!
Vår avdelning omfattar Västerbottens län. VB-avdelningen bildades 1973 efter att tidigare tillsammans med Norrbotten ha ingått i jätteavdelningen Övre Norra.
Västerbottens län erbjuder en mycket skiftande natur. Här finns allt - från kargt kustlandskap till storslagen fjällvärld och däremellan ett mycket varierande skogs- och odlingslandskap.
Det här gör att våra spaniels och retrievers har fina förhållanden att jobba i.
Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och din hund i vårt utbud av kurser och aktiviteter.
Avdelningen har för närvarande två sektioner: Skellefteåsektionen och Umeåsektionen.
Sektionerna ingår som underavdelningar i vår avdelning. Avdelningen är huvudansvarig för
sektionernas verksamhet.
Sektionerna är ideella föreningar och har till syfte att inom bedriva avdelningens lokala
verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionerna ska också hjälpa avdelningen
vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och utställningsverksamhet.
Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt.
Sektionerna har egna hemsidor med information om sina aktiviteter.